Om Rougsøhallen

Tove og Poul blev ansat i Rougsøhallen d. 1. august 1997. Poul er ansat som halinspektør og Tove som rengøringsassistent, men de hjælper hinanden og sørger begge for rengøring og vedligeholdelse samt drift af cafeteriet, som de sammen har forpagtet af den selvejende institution Rougsøhallen. Derudover er Poul særdeles sportsinteresseret og han er håndboldtræner for et pige-hold.